Gandhinagar Samachar:- Daily Gujarati News Paper of Gandhinagar, 31 December 2012

Gandhinagar Samachar:- Daily News Paper of Gandhinagar

Gandhinagar Samachar:- Daily Gujarati News Paper of Gandhinagar, 31 December 2012