6 November 2012- Gandhinagar Samachar- Daily gujarati News paper of Gandhinagar
Gandhinagar Samachar:- Daily News Paper of Gandhinagar

06112012 106112012 2

06112012 306112012 4

06112012 506112012 606112012 706112012 8

6 November 2012- Gandhinagar Samachar- Daily gujarati News paper of Gandhinagar