Gandhinagar Civil Hospital

Gh Road, Opposite Pathik Ashram,

Sector – 12, Gandhinagar.