Gandhinagar Samachar:- Daily Gujarati News Paper of Gandhinagar, 20 December 2012

Gandhinagar Samachar:- Daily News Paper of Gandhinagar

www.gandhinagarsamachar.com

Gandhinagar Samachar:- Daily Gujarati News Paper of Gandhinagar, 20 December 2012