Gandhinagar Samachar- Daily Gujarati News Paper of Gandhinagar, 23 Dec 2012

Gandhinagar Samachar:- Daily News Paper of Gandhinagar