Gandhinagar Samachar:- Daily Gujarati News Paper of Gandhinagar, 24 December 2012

Gandhinagar Samachar:- Daily News Paper of Gandhinagar

Gandhinagar Samachar:- Daily Gujarati News Paper of Gandhinagar, 24 December 2012