Live Navratri 2019- Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019- Maha Aarti

Live Navratri 2019- Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019- Maha Aarti

Todays Group: Golden Cheers Group

Maha Aarti Photographs

Photography By ( In Alphabetical Order) :
Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
& Utpal Vaghela

Live from Ramkatha Ground, Sector 11, Gandhinagar, Gujarat.