Live Navratri 2019- Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019- Day 8 – Golden Cheers Group

Live Navratri 2019- Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019- Day 8

Todays Group: Golden Cheers Group

Day 8 Navratri Photographs

Photography By ( In Alphabetical Order) :
Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
& Utpal Vaghela

Live from Ramkatha Ground, Sector 11, Gandhinagar, Gujarat.