[easy_ad_inject_1]

Live Navratri 2019- Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019- Day 7 – Salil Mehta- Surili Sargam

Live Navratri 2019- Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019- Day 7 – Salil Mehta- Surili Sargam

Live Navratri 2019- Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019- Day 7

Todays Group: Salil Mehta- Surili Sargam

Day 7 Navratri Photographs

Photography By ( In Alphabetical Order) :
Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
& Utpal Vaghela

Live from Ramkatha Ground, Sector 11, Gandhinagar, Gujarat.

About Gandhinagar Portal Admin

Check Also

gandhinagar cultural forum navratri 2019 day 7 30

Live Navratri 2019- Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019- Day 8 Golden Cheers Group

Live Navratri 2019- Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019- Day 8 – Golden Cheers Group Live …