Live Navratri 2019- Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019- Day 1 – Samir Raval, Mana Raval & group